Oświadczenie o prywatności

Wersja z dnia: dn. 14. sierpień 2012 r.

Marka i reputacja Starbucks zostały zbudowane na fundamencie zaufania. Niniejsza Polityka prywatności (dalej "Polityka") opisuje, jak Starbucks i jej spółki zależne i stowarzyszone (dalej "Starbucks") gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane osobowe klientów za pośrednictwem swoich stron internetowych i usług online, w tym poprzez Starbucks.com i Starbucks.pl oraz inne stanowiące ich własność lub obsługiwane przez nie strony internetowe i usług online, które odsyłają do tej polityki (łącznie "Strony"). Polityka ta nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do powołują się na inne dokumenty. Strony i usługi prowadzone we współpracy z innymi partnerami mogą odsyłać do wspólnej deklaracji ochrony prywatności wydanej z takim partnerem  lub do odrębnej polityki prywatności naszych partnerów.

Jakie informacje zbiera Starbucks?

Informacje osobiste, które mogą być zbierane przez Starbucks mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • W przypadku świadczenia usług związanych z płatnościami: informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowej i inne informacje o płatnościach.
 • Możemy również zbierać informacje o użytkowniku, takie jak:
 • Po utworzeniu konta - nazwa użytkownika, hasło, miejsce urodzenia, twoje urodziny i numer telefonu komórkowego.
 • W przypadku zakupu towarów w naszych sklepach lub za pośrednictwem naszych programów – co kupiono, gdzie kupiono, jak często dokonywano zakupów i jakie nagrody przyznano.
 • Jeśli użytkownik korzysta z naszych mobilnych aplikacji do zakupu towarów za pomocą karty Starbucks - mogą być również gromadzone informacje odnośnie identyfikatora urządzenia, lokalizacji użytkownika i sklepów które odwiedził w swojej okolicy.
 • Jeśli użytkownik brał udział w ankiecie lub współpracował z nami w inny sposoby - informacje demograficzne oraz informacje o tematach, które mogą zainteresować użytkownika.

Możemy automatycznie gromadzić informacje związane z użyciem strony internetowej podczas odwiedzania naszych Stron. Informacje te mogą zawierać informacje na temat usługodawcy internetowego, systemu operacyjnego, typu przeglądarki, nazwy domeny, protokołu internetowego (IP), czasu dostępu, strony internetowej, które skierowały Użytkownika do nas, strony której Użytkownik zażądał oraz daty i czasu tych żądań. Nasz zbiór informacji o korzystaniu z witryny internetowej może wiązać się z informacjami o plikach cookies, czy sygnalizatorach WWW. Cookies to małe pliki danych przechowywane  na dysku twardym przez stronę internetową. Cookies  mogą, między innymi, pomóc nam udoskonalić nasze witryny i poprawić korzystanie z nich. Używamy cookies, aby zobaczyć, które obszary i funkcje są popularne i liczyć wizyt na Stronach. Sygnały nawigacyjne są to obrazy elektroniczne, które mogą być użyte na naszych Stronach lub w naszych e-mailach. Używamy sygnałów nawigacyjnych dla dostarczania plików cookies, liczą odwiedziny, badając wykorzystanie i skuteczność kampanii i by stwierdzić, czy wiadomość została otwarta i  czy podjęto z nią działania. Możemy również korzystać z lokalnych obiektów udostępnionych [Local Shared Objects  inaczej flash cookies ). Aby zidentyfikować lokalne obiekty udostępnione na swoim komputerze i dostosować ustawienia odwiedź adres: www.macromedia.com / support / dokumentacja / pl / flashplayer / help / settings_manager.html.

Starbucks może również gromadzić dane zagregowane lub dane anonimowe, które nie pozwalają bezpośrednio identyfikować użytkownika.

Możemy również połączyć zebrane informacje o Użytkowniku z informacjami otrzymanymi od osób trzecich.

Jak Starbucks Używa informacji o Użytkowniku?

Starbucks może wykorzystywać informacje o Użytkowniku do celów opisanych w niniejszej Polityce lub przekazanych Użytkownikowi na naszych Stronach. Na przykład, możemy wykorzystać informacje o Użytkowniku aby:

 • Umożliwiać zakupy produktów i usług Starbucks, w tym zarządzać kontami i uczestnictwem w programie lojalnościowym.
 • Odpowiadać na zapytania obsługi klienta, zamieścić komentarze i oświadczenia na dowolnym blogu lub innym forum internetowym prowadzonym na naszych Stronach lub podjąć inne działania w odpowiedzi na zapytania.
 • Tworzyć spersonalizowane promocje łącząc dane personalne Użytkownika z innymi danymi, takimi jak kwoty i rodzaje zakupów dokonanych lub korzyści uzyskiwanych w  naszych programach.
 • komunikować się z Użytkownikiem odnośnie jego: zamówień i zakupów, jego usług, kont i uczestnictwa w programach, konkursach lub loteriach,  w których Użytkownik brał udział oraz odnośnie próśb o informacje.
 • komunikować się z Użytkownikiem na temat naszych marek, produktów, wydarzeń lub w innych celach promocyjnych, w tym odnośnie wspólnych ofert partnerskich, jeśli Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Starbucks.

Czy Starbucks udostępnienia dane osobowe osobom trzecim?

Starbucks dzieli się danymi osobowymi w ograniczony sposób.

 • Możemy udostępniać dane osobowe innym za zgodą Użytkownika.
 • Możemy również udostępniać pewne informacje firmom świadczącym dla nas  usługi wspierające  (takie jak procesorzy kart kredytowych, firmy kurierskie lub firmy hostingowe). Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Użytkowniku do wykonywania swoich funkcji w naszym imieniu z zachowaniem wszelkich zasad określonych w obowiązujących przepisach.
 • Możemy ujawnić konkretne informacje (i) na uzasadnione żądanie organu lub innego podmiotu, w ramach procesu sądowego lub gdy wymagane jest  przepisami prawa, (ii) w celu egzekwowania naszych umów lub (iii) w celu ochrony praw , własności lub bezpieczeństwa Starbucks, naszych pracowników, agentów, czy klientów.
 • Jeżeli zamieszczasz informacje o sobie na naszym blogu lub na forum internetowym znajdującym się na naszych Stronach, wszelkie dane osobowe, które tam sam umieszczasz mogą być udostępniane innym uczestnikom forum i odwiedzającym takie strony.
 • W razie fuzji, przejęcia, finansowania lub sprzedaży aktywów lub innej sytuacji dotyczącej przekazywania niektórych lub wszystkich naszych aktywów biznesowych, Starbucks może ujawnić dane osobowe podmiotom uczestniczącym w negocjacjach z zachowaniem odpowiednich zasad poufności.

Możemy także udostępniać zbiorcze lub anonimowe informacje, które bezpośrednio nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Jakie możliwości mają użytkownicy Starbucks odnośnie danych osobowych?

Starbucks umożliwia składanie Użytkownikowi  żądań aktualizowania lub zmiany jego danych osobowych i sposobu w jaki Starbucks komunikuje się z Użytkownikiem. Oto niektóre ze sposobów, w jakie można żądać zmian:

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami odnośnie wypisania się  z listy mailingowej w promocyjnych e-mailach przez nas wysłanych.
 • Zaloguj się do swojego konta Starbucks.com, jeśli je masz, i odwiedź dział zarządzania profilami aby zmienić informacje kontaktowe (SMS, e-mail i adres pocztowy) preferencje i zaktualizować swoje dane osobowe.
 • Napisz do nas: kontakt@amrest.eu , lub na adres AmRest Coffee Sp. z o.o. plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas materiałów promocyjnych, nadal może otrzymywać pewne materiały nie-promocyjne, takie jak: e-maile o kontach lub odnośnie naszych bieżących kontaktów biznesowych.

Zazwyczaj można ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała użytkownika, gdy plik cookie jest wysyłany a także usuwała lub odrzucała cookies. Każda przeglądarka jest nieco inna, należy więc sprawdzić w Pomocy swojej przeglądarki,  jak poprawnie zmodyfikować ustawienia cookies. Jeśli zdecydujecie się Państwo usunąć lub odrzucić pliki cookies, będzie to miało wpływ wiele funkcji lub usług na naszych Stronach.

Jak zabezpieczone są dane osobowe?

Starbucks podejmuje wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem kroki w celu utrzymania odpowiedniego fizycznego, technicznego i administracyjnego bezpieczeństwa tak, aby zapobiec utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji danych osobowych.

Mimo naszych racjonalnych  starań podejmowanych aby chronić Państwa dane osobowe, należy pamiętać, że żaden system czy transmisja danych przez Internet lub inną sieć publiczną nie dają gwarancji 100% bezpieczeństwa.

Aktualizacje Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie i zmieniać odpowiednio datę na górze dokumentu.

Zachęcamy do sprawdzania daty umieszczenia naszej polityki prywatności podczas odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji. Będziemy informować o wszelkich zmodyfikowanych wersjach polityki prywatności, które mogłyby istotnie wpłynąć na sposób korzystania przez nas lub ujawniania danych osobowych.

Pytania i uwagi

Czekamy na Państwa pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące prywatności.

Można skontaktować się z nami poprzez: kontakt@amrest.eu , lub pisząc do AmRest Coffee Sp. z o.o. plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław.

Podmiot odpowiedzialny

Niniejsza Polityka prywatności wydana została przez AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 25-27 i podlega prawu  polskiemu, chyba że zaznaczono inaczej. AmRest Coffee Sp. z o.o. działa jako administrator danych osobowych w odniesieniu do danych przekazanych przez użytkowników. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm).