Etyka biznesu i zgodność z przepisami

Wierzymy, że etyka biznesu i dążenie do tego, co dobre, są podstawą sukcesu.

Three Baristas Smiling

Etyka biznesu i zgodność z przepisami to program wspierający misję Starbucks, wspierający naszą kulturę i reputację poprzez zapewnienie partnerom zasobów pozwalających podejmować etyczne decyzje w pracy.

W ramach programu opracowujemy i rozpowszechniamy materiały poglądowe, takie jak Normy postępowania w biznesie; ułatwiamy zachowanie zgodność z przepisami prawa i organizujemy szkolenia z dziedziny etyki; badamy wrażliwe kwestie, takie jak potencjalne konflikty interesów i tworzymy dodatkowe kanały zgłaszania uwag dla partnerów. Zachęcamy partnerów do informowania o wszelkich problemach za pośrednictwem wybranych przez nich kanałów komunikacji.

Większość  raportów spływających do programu Etyki biznesu i zgodności z przepisami dotyczy kwestii relacji między pracownikami. Tendencja ta pokrywa się z sytuacją w innych firmach — handlowych i innych — które udostępniają mechanizmy raportowania w ramach rozbudowanych programów etyki i zgodności z przepisami.

Więcej informacji dotyczących naszych działań na rzecz odpowiedzialności globalnej można znaleźć na stronie Starbucks™ Shared Planet™.

Więcej informacji dotyczących Etyki biznesu i zasad zgodności z przepisami obowiązującymi w Starbucks można uzyskać, pisząc na adres EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Normy postępowania w biznesie

Broszura Normy postępowania w biznesie pomaga naszym partnerom podejmować właściwe decyzje w pracy. To zbiór najważniejszych oczekiwań firmy w zakresie działalności Starbucks, zgodnie z naszą misją i naczelnymi wartościami.

Więcej informacji dotyczących naszych działań na rzecz odpowiedzialności globalnej można znaleźć na stronie Starbucks™ Shared Planet™.

Więcej informacji dotyczących Etyki biznesu i zasad zgodności z przepisami obowiązującymi w Starbucks można uzyskać, pisząc na adres EthicsAndCompliance@Starbucks.com.