Dostęp do internetu

Firma Starbucks dba o zachowanie zasady różnorodności, akceptacji i dostępności we wszystkich obszarach jej działalności. Te naczelne wartości są fundamentem naszej działalności i są widoczne w ofercie przygotowywanej dla naszych klientów — zarówno w kawiarniach, jak i w internecie.

Stale wprowadzamy usprawniania strony Starbucks.com i chcemy, by odpowiadała najlepszym praktykom i spełniała najwyższe normy określone w Sekcji 508 ustawy US Rehabilitation Act oraz wskazówkach Web Content Accessibility Guidelines opublikowanych przez World Wide Web Consortium.

Nasza strona jest regularnie monitorowana i testowana przez wewnętrznych i zewnętrznych konsultantów ds. dostępności, którzy pomagają nam identyfikować problemy z funkcjonalnością naszej strony oraz nowe rozwiązania poprawiające jej dostępność.

Aktualne funkcje dostępności

  • Proponowane opisy grafiki i innych elementów nietekstowych.
  • Atrybuty tytułu dodatkowych informacji na temat linków oraz ostrzeżenia o otwieraniu nowych okien przeglądarki internetowej.
  • Strukturalne znaczniki wskazujące nagłówki i listy, pomagające w zrozumieniu strony.
  • Skojarzenie formularzy z etykietami.
  • Skojarzenie wszystkich komórek danych z tabelą danych w ich nagłówkach.
  • JavaScript i arkusze stylu mające na celu poprawę wyglądu i funkcjonalności strony. Jeśli te technologie są niedostępne, wyświetlane są treści alternatywne do obsługi odpowiednich funkcji.

Sukcesywnie rozszerzamy opcje dostępności. W miarę rozwijania strony wszelkie zmiany będziemy opisywali tutaj w naszym oświadczeniu o dostępności. Dzięki temu nasi użytkownicy zawsze na bieżąco będą znali postęp prac na stronie.