Służba publiczna

Wierzymy, że zaangażowanie na rzecz społeczności, w których działamy, jest nie tylko moralnie słuszne, ale także dobre dla naszej firmy.

Volunteer pulls sod from wheelbarrow

Każdego roku nasi partnerzy (pracownicy) i klienci inspirują nas i zadziwiają skutecznością wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia na świecie.

Firma Starbucks realizuje wiele różnych programów ułatwiających działalność w służbie publicznej. Ciągle szukamy nowych sposobów na realizację tych zadań, tak jak w styczniu 2009 r., kiedy za każde pięć godzin udokumentowanej służby publicznej nagradzaliśmy naszych klientów darmową kawą.

Nasz cel

Chcemy, by do 2015 r. partnerzy (pracownicy) i klienci Starbucks przepracowali rocznie ponad milion godzin w służbie publicznej.

Jakie działania podejmowaliśmy

Program służby publicznej Starbucks (Starbucks Community Service Programme) zachęca naszych pracowników i klientów do udziału w ochotniczych projektach na rzecz lokalnych społeczności. Został on uruchomiony w kwietniu 2010 r. i pozwala naszym partnerom organizować projekty, takie jak zajęcia pozalekcyjne dla studentów, renowacja szklaków turystycznych czy sprzątanie parków w porozumieniu z lokalnymi organizacjami non-profit.

Starbucks przekaże dotacje w wysokości od 1000 do 2500 dolarów za ukończone projekty służby publicznej spełniające minimalne wymagania i wykazujące znaczący wpływ i zaangażowanie.

Partnerzy, klienci i organizacje non-profil w USA i Kanadzie, którzy wcześniej angażowali się na rzecz społeczności w ramach programu Make Your Mark uczestniczą teraz w programie Starbucks Community Service Programme.