Fundacja Starbucks

Celem założenia Starbucks Foundation było wspieranie naszego zaangażowania na rzecz społeczności.

Starbucks Foundation USA

Zaczęliśmy w 1997 r. od uruchomienia programów na rzecz walki z analfabetyzmem w USA i Kanadzie. Dziś wspieramy społeczności na całym świecie i na wiele różnych sposobów:

Wspieranie młodych liderów

Świeże spojrzenie i zapał — młodzież ma wiele do zaoferowania społeczności. Dotacje Starbucks™ Shared Planet™ Youth Action dają młodym szansę realnego wpływania na rzeczywistość i przyczyniania się do poprawy świata.

Wspieranie plantatorów kawy, herbaty i kakao

Starbucks wspiera projekty rozwoju społecznego w regionach, z których pozyskujemy kawę, herbatę i kakao. Obejmują one poprawę dostępu do edukacji i szkoleń rolniczych, usługi finansowania i kredytowania na poziomie mikro, działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz podnoszenie poziomu zdrowia, wyżywienia i czystości wody.

Dostęp do czystej wody

Program Ethos(R)™ Water był na początku przedsięwzięciem społecznym, którego celem było zapewnienie dostępu do czystej wody ludziom w krajach rozwijających się na całym świecie; 5 centów ze sprzedaży każdej butelki wody Ethos(R)™ Water w Stanach Zjednoczonych zasilało fundusz Ethos(R) Water Fund, z którego finansowane są programy pomocy budowy trwałych źródeł wody na całym świecie. Dzięki naszym wspaniałym klientom do dziś udało nam się zebrać ponad 6 mln dolarów.

Wspieranie edukacji w Chinach

W 2005 r., w ramach naszej misji odpowiedzialności społecznej oraz z szacunku dla bogatej tradycji i znaczenia edukacji w Chinach, Starbucks Coffee Company utworzyła projekt Starbucks China Education Project — przeznaczamy 5 mln dolarów (ok. 40 mln RMB) na wspieranie programów edukacyjnych w Chinach w ramach organizacji Give2Asia.

Odbudowa południowego wybrzeża USA

Starbucks i Starbucks Foundation utworzyły fundusz COAST Fund, którego celem jest odbudowa i rewitalizacja społeczności u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej w USA, zdewastowanych przez huragany Rita i Katrina.

W tej chwili nie szukamy jeszcze sponsoringu na poziomie krajowym ani lokalnym, nie akceptujemy też żadnych darów ani ofert pomocy. Koncentrujemy się na pomocy społecznościom poprzez programy Starbucks Foundation wymienione powyżej i inicjatywy realizowane w kawiarniach Starbucks na poziomie wspólnot lokalnych.