Aktywizacja młodzieży

Za pośrednictwem dotacji Starbucks Youth Action wykorzystujemy nasze strategie do innowacji do inspirowania i wspierania młodzieży.

Four youth break dance at sunrise in front of Seattle skyline

W ramach tego programu dajemy młodym ludziom szansę pracy na rzecz rozwiązywania problemów społeczności, w których żyją. Wierzymy, że wspierając młodzież, możemy przyczynić się do realnych zmian w lokalnych wspólnotach.

Nasz cel

Naszym celem jest zaangażowanie 50 000 młodych ludzi, którzy wg naszych planów do 2015 r. powinni zainspirować kolejnych 100 000 osób do działania na rzecz społeczności.

Jakie działania podejmowaliśmy

W roku obrachunkowym 2009 przekazaliśmy 71 dotacji organizacjom wspierającym działania młodzieży na łączną kwotę 2,1 mln dolarów.

Nawiązaliśmy współpracę z International Youth Foundation i Youth Venture. Organizacje te specjalizują się w zapewnianiu wszechstronnej pomocy młodym ludziom w zakresie identyfikacji i zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot. Młodzież korzysta także z usług doradców, szkoleń, pomocy finansowej i innych środków wspomagających jej działania na całym świecie.