Starbucks™ Shared Planet™

Starbucks™ Shared Planet™ to nasze zobowiązanie na rzecz działania w sposób, który przynosi korzyści ludziom i planecie.

Jesteśmy zdeterminowani, by kupować tylko kawę najwyższej jakości, pozyskiwaną zgodnie z normami etyki i odpowiedzialności rolniczej. Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne i walczyć ze zmianami klimatu. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności, których jesteśmy częścią. Dzięki klientom, którzy kupują naszą kawę — wspólnie możemy uczynić wiele dobra w oparciu o te zobowiązania na skalę globalną.

Odpowiedzialne działania

Zawsze staraliśmy się działać odpowiedzialnie i postępować w taki sposób, by zdobywać zaufanie naszych klientów i sąsiadów — od tworzenia wspaniałego miejsca pracy po zapewnienie naszym klientom dostępu do informacji o składnikach odżywczych w naszych produktach. Starbucks™ Shared Planet™ oznacza koncentrację na najważniejszych obszarach, w których mamy największy wpływ — etyczne pozyskiwanie, dbałość o środowisko naturalne i zaangażowanie na rzecz społeczności.

Przede wszystkim Starbucks wierzy w zaangażowanie, współpracę i otwartą komunikację z naszymi udziałowcami. Od 2001 r. jednym ze sposobów realizacji tych postulatów jest publikowanie raportu Global Responsibility Report, w którym szczegółowo opisujemy nasze wysiłki na rzecz odpowiedzialności w biznesie.