Etyczne pozyskiwanie kakao

Kakao jest składnikiem naszych najpopularniejszych napojów, takich jak Caffè Mocha czy Mocha Frappuccino®.

Tak jak w przypadku kawy nasze podejście do kupna kakao zmierza ku zapewnieniu trwałego źródła wysokiej jakości kakao pozyskiwanego zgodnie z zasadami etyki, ekologii i odpowiedzialności społecznej. W tym celu w 2007 r. uruchomiliśmy 2-letni program pilotażowy ze zbiorem zasad handlowych (Cocoa Practices) opracowanym na podstawie naszych wytycznych w zakresie etycznego pozyskiwania kawy.

Jakie działania podejmowaliśmy

Program Cocoa Practices ma służyć weryfikacji łańcuchów dostaw kakao do naszych napojów i przekazywaniu zarówno producentom, jak i nabywcom, cennych informacji o zrównoważonej uprawie. Tak jak w programie CAFE Practices przeprowadzane są niezależne inspekcje przez zewnętrznych kontrolerów wyszkolonych w ramach Scientific Certification Systems (SCS).

Do końca roku obrachunkowego 2009 ukończyliśmy etap pilotażowy z bardzo zachęcającym wynikiem. Program obejmuje około 12 000 plantatorów w 24 spółdzielniach — poprawiamy ich konkurencyjność poprzez ułatwianie nawiązywania kontaktów z klientami w sposób ograniczający koszty transakcji i poprawiający przejrzystość.

Nad czym pracujemy

Starbucks kontynuuje współpracę z World Cocoa Foundation (której jest członkiem), Gates Foundation i przyszłymi dostawcami, aby poprawiać dobrobyt plantatorów i wspierać zrównoważony rozwój u źródła.

Chcemy stale doskonalić dokument Cocoa Practices Guidelines i zwiększać zakupy kakao uprawianego zgodnie z zasadami odpowiedzialności. W szczególności planujemy podjęcie następujących działań:

  • Aktualizacja kryteriów w ramach Cocoa Practices na podstawie opinii kontrolerów, dostawców i audytorów programu.
  • Wsparcie dla plantatorów kakao w ramach projektu ECHOES Alliance przez przekazanie 200 000 dolarów w okresie trzech lat.
  • Współpraca z World Cocoa Foundation oraz Fundacją Billa i Melindy Gates w celu wspierania programu Cocoa Livelihoods Programme w Afryce Zachodniej.