Odpowiedzialna uprawa kawy

Zawsze kupujemy kawę z poszanowaniem ludzi i regionu, w którym jest ona uprawiana. Uważamy, że tak należy postępować.

W ciągu ostatniej dekady organizacja Conservation International pomogła nam w opracowaniu wytycznych zaopatrzenia, które spełniają nasze wymagania w zakresie etyki. Dokument pod tytułem Coffee and Farmer Equity (CAFE) Practices pomaga naszym plantatorom w uprawie kawy w sposób, który jest korzystny z punktu widzenia zarówno ludzi, jak i naszej planety. CAFE Practices jest wszechstronnym zbiorem wymiernych norm skupiających się na następujących czterech obszarach:

Jakość produktu (wymaganie):
Wszystkie gatunki kawy muszą spełniać normy wysokiej jakości Starbucks.

Odpowiedzialność gospodarcza (wymaganie):
Wymagamy przejrzystości — dostawcy muszą przedstawić dowody płatności na całej długości łańcucha dostaw, by pokazać, jaka część kwoty płacona przez Starbucks za zielone (niewypalone) ziarna dociera do plantatora.

Odpowiedzialność społeczna (oceniana przez weryfikatorów zewnętrznych):
Stosowanie pomiarów w zakresie bezpieczeństwa oraz uczciwych i godnych warunków pracy. Obejmują one ochronę praw pracowniczych i zapewnienie odpowiednich warunków zakwaterowania. Obowiązkowe jest zachowanie zgodności ze wskaźnikami minimalnej płacy oraz rozwiązywanie problemów w zakresie dobrowolnej lub przymusowej pracy dzieci oraz dyskryminacji.

Najwyższe normy środowiskowe (oceniane przez weryfikatorów zewnętrznych):
Stosowanie pomiarów w zakresie zarządzania odpadami, ochrony jakości wody, oszczędności wody i energii, dbałości o bioróżnorodność i oszczędne stosowanie chemicznych środków rolniczych.

Nasz cel

Naszym celem jest uzyskanie zewnętrznego certyfikatu zgodności z tymi normami dla 100% naszej kawy.

Jakie działania podejmowaliśmy

W roku obrachunkowym 2009 Starbucks kupił 167 mln kg kawy, z czego 81% — 136 mln kg — od dostawców z certyfikatem CAFE Practices. W roku obrachunkowym 2009 za 0,5 kg zielonej kawy płaciliśmy średnio 1,47 dol.

Fairtrade dla poprawy jakości życia

Kawa z etykietą Fair Trade Certified™ pozwala niewielkim plantatorom zrzeszonych w spółdzielniach inwestować w swoje plantacje i społeczności, chronić środowisko naturalne i rozwijać umiejętności biznesowe niezbędne do udziału w globalnym rynku.

Starbucks zaczął kupować kawę ze znakiem Fair Trade Certified™ w 2000 r., przyczyniając się tym samym do rozwoju rynku kawy Fair Trade Certified w the USA. W 2009 r. zwiększyliśmy wielkość naszych zakupów do 18 mln kg.

Certified Organic — kawa lepsza dla naszej planety

Kawa organiczna jest uprawiana przy użyciu metod i materiałów mających mniejszy wpływ na środowisko. Rolnictwo ekologiczne pomaga w rewitalizacji i utrzymaniu zdrowej gleby, ogranicza stosowanie trujących i trudno rozkładających się pestycydów i nawozów oraz buduje model rolnictwa opartego na różnorodności biologicznej.

W roku obrachunkowym 2009 Starbucks kupił 6,4 mln kg kawy Certified Organic.