Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
sustainability

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest budowanie bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i stabilnej przyszłości dla kawy, naszych społeczności i naszej planety. Pracujemy nad stworzeniem przyszłości, o której marzymy przez pryzmat człowieczeństwa, z głębokim zaangażowaniem w globalne prawa człowieka, odpowiedzialne i etyczne pozyskiwanie, przywództwo społeczności ze strony naszych partnerów i skupienie się na dawaniu więcej niż bierzemy z planety. Twoja kawa nie byłaby możliwa bez rolników z całego świata, którzy ją uprawiają. Dlatego współpracujemy z nimi, aby wspierać zrównoważone praktyki rolnicze i ich społeczności.

ŚRODOWISKO

Ponad 25 milionów producentów kawy na całym świecie zmaga się ze skutkami zmieniającego się klimatu. Conservation International wraz ze Starbucks i ponad 130 innymi organizacjami starają się im pomóc - z misją sprawienia, by kawa stała się pierwszym na świecie zrównoważonym produktem rolnym. Naszym celem jest pozyskiwanie i weryfikacja 100% kawy Starbucks zgodnie z praktykami C.A.F.E..

Praktyki C.A.F.E.

Zapoczątkowane w 2004 roku we współpracy z Conservation International, Coffee and Farmer Equity Practices (C.A.F.E. Practices) to program weryfikacyjny, który ocenia łańcuch dostaw w oparciu o kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, mające na celu promowanie zrównoważonych, rentownych i przejrzystych praktyk uprawy kawy przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu plantatorów kawy, pracowników, ich rodzin i społeczności. Od 2004 r. program objął ponad 400 000 rolników w ponad 30 krajach.

sustainability

PRZEJRZYSTOŚĆ EKONOMICZNA

Zapewnienie przejrzystości cen każdej kupowanej przez nas kawy, w tym tego, ile zapłacono bezpośrednio rolnikom.

ethical sourcing

JAKOŚĆ

Zawsze 100% Arabica, im wyższa jakość, tym wyższa cena płacona rolnikowi.

ethical sourcing

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Inwestowanie w lokalne społeczności rolnicze, zapewnianie dostępu do edukacji i opieki medycznej. Zawsze co najmniej minimalne ustawowe wynagrodzenie, świadczenia i niedyskryminacyjna polityka zatrudnienia. Zapewnienie bezpiecznego, uczciwego i humanitarnego środowiska pracy na każdej farmie.

sustainability

PRZYWÓDZTWO ŚRODOWISKOWE

Pomoc rolnikom w dostosowaniu się do skutków zmian klimatu poprzez odpowiedzialne zagospodarowanie odpadów, ochronę jakości wody, oszczędzanie wody i energii, zachowanie różnorodności biologicznej, ograniczenie stosowania agrochemikaliów.

PROGRAM 100 MILIONÓW DRZEW

Zmiany w środowisku powodują choroby, które utrudniają rolnikom uprawę kawy. Pomagamy im dostosować się do tych zmian na wiele sposobów, w tym przekazując rolnikom 100 milionów zdrowych drzewek kawowych do 2025 roku. Drzewa te zostały wyhodowane tak, aby były odporne na rdzę liści kawy i produkowały więcej wiśni kawowych, co pomoże rolnikom i ich społecznościom w zrównoważonej przyszłości uprawy kawy.

GOSPODARKA

W ciągu ostatnich lat Starbucks przekazał rolnikom prawie 50 milionów drzewek kawowych odpornych na rdzę kawową w ramach swojego 10-letniego zobowiązania obejmującego 100 milionów drzewek. Ponadto w 2019 r. Starbucks uruchomił programy pilotażowe w Gwatemali, Meksyku, Peru, Rwandzie i Kenii, aby zmniejszyć zużycie wody nawet o 80% w procesie przetwarzania kawy poprzez inwestycje w nowe młyny. W roku finansowym 2019 Starbucks ogłosił dalsze wsparcie w celu zapewnienia zrównoważonej, dochodowej przyszłości dla plantatorów kawy na całym świecie poprzez zwiększenie Globalnego Funduszu Rolniczego do 100 milionów dolarów, co stanowi dodatkowe 50 milionów dolarów inwestycji w ten program. Plantatorzy kawy mogą wykorzystać te fundusze do odnowienia i wzmocnienia swoich gospodarstw i praktyk rolniczych, aby były jeszcze bardziej produktywne i zrównoważone.

sustainability

EDUKACJA

Starbucks prowadzi 10 Centrów Wsparcia Rolników (FSC) w ramach naszych działań mających na celu pomoc rolnikom w krajach produkujących kawę i wspieranie wdrażania praktyk C.A.F.E. w całym łańcuchu dostaw kawy Starbucks na całym świecie. Ośrodki te oferują bezpłatne szkolenia bezpośrednio dla rolników i specjalistów technicznych w ramach metody "train-the-trainer", z której w 2022 roku skorzystało ponad 31 000 osób na całym świecie. Rolnicy otrzymują najnowsze informacje od agronomów Starbucks, w tym techniki wspierające rentowność rolników i zrównoważone praktyki uprawy.

 

sustainability

Starbucks Coffee Farm

Tak, Starbucks jest właścicielem farmy kawy! Zakupiona w 2013 roku Hacienda Alsacia to 240-hektarowa farma kawy w Kostaryce, która służy jako globalny ośrodek badawczo-rozwojowy i gospodarstwo robocze Starbucks. Otwarte dla publiczności, odwiedzający mogą doświadczyć zrównoważonej kawy z pierwszej ręki, w tym pracy agronomicznej, którą Starbucks wspiera i w którą inwestuje od dwóch dekad.

Zapewnienie rolnictwu przyszłości

W ciągu ostatnich 20 lat Starbucks zainwestował ponad 150 milionów dolarów we wsparcie dla rolników uprawiających kawę i ich społeczności, oprócz premii, jaką płaci za wysokiej jakości kawę pozyskiwaną w sposób etyczny. Sieć wsparcia obejmuje dziewięć Centrów Wsparcia Rolników na całym świecie; inicjatywę dystrybucji 100 milionów odpornych na choroby drzewek kawowych wśród rolników do 2025 r.; udzielanie pożyczek rolnikom; oraz promowanie możliwości przywództwa dla kobiet i rodzin w społecznościach uprawiających kawę.

Starbucks ma nadzieję, że pomoże zapewnić przyszłość kawy tysiącom rolników, którzy produkują kawę serwowaną w kawiarniach oraz 100 milionom Gości, którzy delektują się nią każdego tygodnia - dziś, jutro i zawsze.