Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Odpowiedzialność

Responsibility_Partner stories

Historie Partnerów

Bycie partnerem Starbucks oznacza, że jesteś kimś znacznie więcej niż tylko pracownikiem. — jesteś członkiem naszej otwartej społeczności, w której każdy jest mile widziany.

Responsibility_sustainability

Zrównoważony rozwój

Troska o środowisko ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kawy, jej producentów, a także dla świata w którym żyjemy.

Ethical sourcing

Etyczne pozyskiwanie

Gdyby nie ciężka praca plantatorów na całym świecie, kawa by nie istniała. Dlatego ściśle współpracujemy z nimi, aby wspierać zrównoważone praktyki rolnicze i ich lokalne społeczności.