Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Czy Starbucks jest obecny na Bliskim Wschodzie?

Tak. Starbucks ma kawiarnie w ponad 80 krajach na całym świecie i jest obecny na Bliskim Wschodzie od ponad 20 lat. Lokalny partner biznesowy Alshaya Group prowadzi prawie 2000 kawiarni Starbucks na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 19 000 baristów Alshaya noszących zielony fartuch w całym regionie obsługują miliony Gości każdego dnia i starają się zapewnić miejsce, w którym każdy czuje się mile widziany. Pomimo fałszywych oświadczeń rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, Starbucks nigdy nie przyczynił się do żadnej operacji rządowej ani wojskowej.

Dodatkowe informacje: 

Facts about Starbucks in the Middle East