Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Dlaczego Starbucks złożył pozew przeciwko Workers United?

Starbucks podjął kroki prawne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych partnerów i operacji detalicznych oraz zakończenia niewłaściwego wykorzystywania przez Workers United nazwy i logo Starbucks do wyrażania swoich poglądów. 

Na początku października oświadczenia dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie zostały opublikowane w mediach społecznościowych z wykorzystaniem logo i nazwy naszej firmy, które następnie zostały błędnie przypisane Starbucks, a nie Workers United i jego podmiotom stowarzyszonym/przedstawicielom. 

Niedokładne przypisanie tych oświadczeń Starbucks spowodowało zamieszanie, prowadząc do gróźb pod adresem naszych partnerów, uszkodzeń naszych kawiarni i wezwań do bojkotu. 

Chcemy podkreślić, że Starbucks szanuje prawo innych do wyrażania własnych poglądów na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz innych kwestii politycznych i społecznych. Starbucks nie akceptuje jednak nadużywania nazwy i logo Starbucks do wyrażania tych poglądów. 

Dodatkowe informacje: 

Pełna dokumentacja prawna - Starbucks Corporation v. Workers United