Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Dlaczego Starbucks złożył pozew przeciwko Workers United?

Na początku października oświadczenia dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie zostały opublikowane w mediach społecznościowych z wykorzystaniem logo i nazwy naszej firmy, które następnie zostały błędnie przypisane Starbucks, a nie Workers United i jego podmiotom stowarzyszonym/przedstawicielom. 

Niedokładne przypisanie tych oświadczeń Starbucks spowodowało zamieszanie, prowadząc do gróźb pod adresem naszych partnerów, uszkodzeń naszych kawiarni i wezwań do bojkotu. 

Chcemy podkreślić, że Starbucks szanuje prawo innych do wyrażania własnych poglądów na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz innych kwestii politycznych i społecznych. Starbucks nie akceptuje jednak nadużywania nazwy i logo Starbucks do wyrażania tych poglądów. 

Starbucks podjął kroki prawne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych partnerów i operacji detalicznych oraz zakończenia niewłaściwego wykorzystywania przez Workers United nazwy i logo Starbucks do wyrażania swoich poglądów. 

Aby było jasne, Starbucks szanuje prawo innych do wyrażania własnych poglądów na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz innych kwestii politycznych i społecznych. Starbucks nie może pozwolić na nadużywanie nazwy i logo Starbucks, zwłaszcza gdy te nadużycia prowadzą do błędnego przypisywania wypowiedzi innych osobom Starbucks.

Dodatkowe informacje: 

Pełna dokumentacja prawna - Starbucks Corporation v. Workers United