Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Co się dzieje ze Starbucks i związkami zawodowymi?

Nasi partnerzy są podstawą naszej działalności i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia każdej osobie noszącej zielony fartuch szansy na lepszą przyszłość. 

Dla tych partnerów, którzy zdecydowali się swobodnie zrzeszać i negocjować zbiorowo, spełnienie tej obietnicy oznacza gorliwą pracę nad postępem negocjacji w kierunku pierwszych umów, które uwzględniają unikalne potrzeby każdej kawiarni reprezentowanej przez związki zawodowe. 

W 2023 r. większość akcjonariuszy zatwierdziła uchwałę wzywającą do przeprowadzenia niezależnej, zewnętrznej oceny zaangażowania Starbucks w przestrzeganie zasad wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych. 

Ocena jest bezpośrednia i jasna: nie ma dowodów na to, że Starbucks stosuje lub stosował "antyzwiązkowy podręcznik". Potwierdza ona, że firma konsekwentnie zapewniała partnerów, że Starbucks szanuje ich prawo do zrzeszania się poprzez uczciwie przeprowadzone wybory. 

W ocenie stwierdzono również, że Starbucks nie miał zamiaru odchodzić od zasad wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych. Są rzeczy, które firma może i powinna zrobić, aby poprawić swoje deklarowane zobowiązania i przestrzeganie tych ważnych zasad. 

W ubiegłym roku firma osiągnęła trzeci układ zbiorowy w Kanadzie ze związkiem zawodowym United Steelworkers, a negocjacje z innymi reprezentowanymi placówkami w Kanadzie są w toku. 

Ponadto w Stanach Zjednoczonych Starbucks zwrócił się do Workers United - w imieniu reprezentowanych partnerów - z prośbą o współpracę z firmą w celu przełamania impasu i wyrażenia zgody na proces negocjacji zbiorowych z nadzieją na osiągnięcie porozumień w 2024 roku. 

Dodatkowe informacje: 

US: one.starbucks.com 

Kanada: one.starbuckscanada.ca 

Pełna dokumentacja prawna (Starbucks Corporation v. Workers United

Starbucks Reaffirms Its Commitment to the Principles of Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining 

Letter from Starbucks Independent Board Chair: Freedom of Association Assessment 

Message from Sara: Our Outreach to Resume Contract Bargaining with Workers United