Być odpowiedzialną firmą

Zawsze wierzyliśmy, że biznes może — i powinien — wywierać pozytywny wpływ na społeczność, w której działa.

Cherry Coffee Beans

Od dnia, w którym otworzyliśmy nasz pierwszy lokal w 1971 r., robimy wszystko, by zyskać zaufanie i szacunek naszych klientów, partnerów (pracowników) i wspólnoty lokalnej. Jak? Postępujemy rozsądnie i robimy to, co jest dobre dla naszej planety i dla każdego z nas.