Różnorodność w Starbucks

Oprócz wyjątkowej kawy Starbucks opiera się na kontaktach międzyludzkich, zaangażowaniu w życie społeczności i szacunku dla kultur.

Diversity At Starbucks

Jesteśmy zaangażowani na rzecz podtrzymywania kultury, w której różnorodność jest najwyższą wartością. Ten priorytet towarzyszy wszystkim naszym działaniom. 

W Starbucks definiujemy Różnorodność na zasadzie równania.
Różnorodność = Akceptacja + Słuszność + Dostępność

Akceptacja: kontakty międzyludzkie i zaangażowanie
Słuszność: uczciwość i sprawiedliwość
Dostępność: łatwość korzystania z zasobów i brak barier

Nasza ogólnofirmowa strategia różnorodności skupia się na czterech obszarach: partnerzy, klienci, dostawcy i społeczności.

  • Partnerzy (nasi pracownicy) —szukamyi zatrudniamy partnerów, którzy są zróżnicowani, jak społeczności, w których działamy. Koncentrujemy się na rozwoju partnerów poprzez ich szkolenie i aktywizację.
  • Klienci — chcemy zapewnić jakość Starbucks wszystkim naszym klientom, reagując na ich wyjątkowe potrzeby i preferencje. Kontakt z klientami zawsze ma być dostosowany do lokalnych uwarunkowań kulturowych.
  • Społeczności — wspieramy lokalne i globalne wspólnoty oraz inwestujemy w ich rozwój poprzez strategiczne projekty partnerskie i szanse rozwoju gospodarczego, które wzmacniają nasze więzi z tymi ludźmi.
  • Dostawcy — cieszymy się zaufaniem naszych dostawców i oferujemy im korzystne warunki współpracy, a w ramach programu różnorodności wspieramy firmy prowadzone przez przedstawicieli mniejszości i kobiety.

Starbucks tworzy warunki pracy, w których ludzie z różnych środowisk są cenieni i szanowani, które dają każdemu szansę dążenia do doskonałości. Cenimy niepowtarzalną kombinację talentów, doświadczeń i perspektyw wszystkich naszych partnerów — to podstawa sukcesu Starbucks.

Dlatego oczekujemy od naszych partnerów, by do każdego klienta podchodzili z poczuciem więzi, tolerancji i człowieczeństwa, gdyż tylko w ten sposób nasza marka będzie przyjazna dla wszystkich.